Wielki Czwartek: „Moja wszechmoc nie może już dokonać większego dzieła, bo dała własnego Syna”

W Wielki Czwartek pozostawiam tu kilka tekstów mojej ulubionej bł. M. Celeste Crostarosa. Lektura to może niecodzienna, pełna specyfiki języka mistycznego, ale czas tych najbliższych dni sprzyja w jakiś sposób zaczytaniu się w takie teksty. W ciszy. W skupieniu serca.   „Było to przed świętem Paschy. Jezus wiedząc, ze nadeszła Jego godzina przejścia z tego…Continue reading Wielki Czwartek: „Moja wszechmoc nie może już dokonać większego dzieła, bo dała własnego Syna”

W ogrodzie zaś był nowy grób…

“A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu”   “Miłości moja, zostałeś złożony w nowym grobie. Nowy grób oznacza kochającą duszę, twoją oblubienicę, w której chcesz być…Continue reading W ogrodzie zaś był nowy grób…

„Wierzyć” czy „widzieć”? Czyli – czy Bóg jest stronniczy… Niedziela Bożego Miłosierdzia

Ilekroć w liturgii pojawia się postać św. Tomasza uwiecznionego przez św. Jana w postawie niedowierzania, a właśnie tę perykopę czytamy w II Niedzielę Wielkanocną – Niedzielę Bożego Miłosierdzia, tylekroć powraca temat wiary i widzenia. Sam Jezus podsumowuje ostatecznie to spotkanie z apostołami słowami: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

«umarł, aby żyć zmartwychwstały w swoich stworzeniach»

J 5, 25: „Umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą” „Uczysz nas, Panie, że nie zmartwychwstanie ten, kto nie słucha twojego Słowa. Ten, kto nie słucha i nie wypełnia słowa twojej Ewangelii, nie naśladuje Ciebie w swoim życiu pozostaje pogrzebany pośród swej słabości, która wiedzie do śmierci. Tyś jest słodyczą mojego…Continue reading «umarł, aby żyć zmartwychwstały w swoich stworzeniach»

W ten sposób Ja i ty mamy to samo upodobanie, jakie Ja mam w nich – w miłości bezgranicznej, bez jakiejkolwiek różnicy…

“Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie“   “Ja z miłości do ciebie okazałem ci współczucie, a będąc twoim najwyższym Dobrem, umieściłem cię na nowo w wiecznej szczęśliwości. Nienawiść do ludzkich zaszczytów okazałem poprzez narodzenie na tej ziemi w najbiedniejszej i nikomu nieznanej stajni, skąd potem zostałem…Continue reading W ten sposób Ja i ty mamy to samo upodobanie, jakie Ja mam w nich – w miłości bezgranicznej, bez jakiejkolwiek różnicy…